RPH


Kelas : Prasekolah  S. J. K ( C ) Lit Terk
Tarikh : 02-10-2012                            Masa : 9:00am -9:30am  ( 30minit )
Bilangan Murid :  19  orang ( 10 lelaki , 9 perempuan )
Tunjang Komunikasi : Bahasa Malaysia                                            Modul:  Bertema
Standard  Kandungan : BM 3.5  Membaca perkataan
Standard Pembelajaran : BM 3.5.1  Membatangkan ( mengeja sambil membaca ) dua suku kata untuk  menjadi perkataan.
Kesepaduan Tunjang : KTI 2.1.4  Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan yang jelas.
                                      PM 16.1.1 Mematuhi  dan mendengar arahan guru.
Objektif : Pada akhir P&P , murid dapat :
a)    Mengeja dan membaca dua suku kata menjadi perkataan ( pisang, betik, oren epal, nanas)
b)    Mematuhi dan mendengar arahan guru.
Pengetahuan sedia ada : Murid-murid pernah Nampak buah-buahan.
Kemahiran Berfikir ( KB ) : Menghubungkait , memadankan, menyebut , menaakul, membandingbeza
Penerapan nilai : bekerjasama, bersopan santun, yankin diri , bersyukur
BBM : gambar pecahan buah-buahan , gamabar nanas, betik, pisang , oren , epal , kad imbasan, lirik lagu
Kosa kata : na nas , be tik , pi sang , e pal , o ren

Langkah / masa
Isi pelajaran
Aktiviti P&P
Catatan
Set Induksi
( 4  minit )
Mencantum  pecahan gambar

( Lampiran 1 )1.    Guru melekat gambar di papan putih.
2.    Murid-murid diminta keluar mencantum pecahan gambar.
3.    Guru menanya murid-murid dan mengaitkan gambar kepada isi pelajaran.
BBM: gambar pecahan buah-buahan

KB: Menghubungkait
Perkembangan P&P
Langkah 1
(10 minit)
Mengeja dan membaca dua suku untuk menjadi perkataan.
( Lampiran 2 )
1.    Guru menunjukkan gamabr buah-buahan dan kad suku kata dan perkataan.
2.    Guru membaca dan mengeja perkataan .
3.    Murid –murid diminta mengikut membaca sama-sama.
4.    Guru meminta murid –murid membaca perseorangan dan kumpulan.
BBM : gambar nanas, betik, pisang , oren , epal

MI : Linguistik

KB: menyebut , membandingbeza, menaakul

Langkah 2
( 7  minit )
Lembaran Kerja
( Lampiran 3 )
1.    Guru menyedarkan lembaran kerja kepada murid-murid.
2.    Murid –murid 5 tahun diminta memadankan gambar dan mencantumkan suku kata .
3.    Murid-murid 6 tahun diminta mengisikan suku kata yang betul di tempat kosong.
4.     Guru memberi tunjuk ajar kepada murid-murid yang lemah.
BBM: Lembaran kerja

KB: memadankan
Langkah 3
Sesi Membaca
1.    Guru meminta murid menghantar lembaran kerja.
2.    Murid –murid diminta baca semula perkataan yang dilekat pada papan putih.
3.    Guru meminta murid keluar padam gambar dengan perkataan dengan betul.
KB: menaakul ,
Memadamkan
Penutup
( 4 minit )
Guru membuat rumusan
Menyanyi lagu buah-buahan.
b- betik , o – oren , e- pal , n – nanas , la lalalalala lalalala dan juga p – pisang 

1.    Guru memberi penerapan nilai tentang berasa bersyukur kerana terdapat banyak jenis buah-buahan di Malaysia.
2.    Murid –murid diminta menyanyi lagu “Buah-buahan”.
BBM : Lirik lagu

Nilai : Bersyukur


Lampiran 1Lampiran 2


Lampiran 3


No comments:

Post a Comment