Thursday, 1 November 2012

Membaca suku kata terbuka 1

Video ini saya pernah ditayangkan bagi murid pra, mereka sangat suka kerana ada sotong yang comel mengajar membaca suku kata terbuka , lagipun mmurid pra senang mengingat membaca suku kata terbuka.

1 comment: